Pogoji in pravila udeležbe GAMINGsi dogodka

Pogoji in pravila udeležbe GAMINGsi dogodka

Organizator (podjetje LEGIT Marketing d.o.o.) ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli poškodbo opreme ali drugega premoženja, ki se lahko uniči, ukrade, poškoduje ali se jim kako drugače spreminjati njihove vrednosti v času dogodka.

Vsi udeleženci prevzamejo odgovornost za svoja lastna dejanja na dogodku. Organizator lahko odstrani posameznik ali skupino iz dogodka v vsakem trenutku, če je to potrebno iz varnostnih razlogov, kršenja pravil ustanove v kateri se odvija dogodek ali kršenja splošnih pogojev in pogojev udeležbe.

Organizator lahko pošilja oglasna e-poštna in SMS sporočila vsem igralcem, ki so se prijavili na dogodek. Organizator si pridružuje pravico do spremembe pravil brez predhodnega obvestila, bodo pa spremembe jasno popravljene in označena po principu: datum spremembe, staro pravilo | novo pravilo, datum s katerim je pričelo veljati novo pravilo oziroma bo pričelo veljati novo pravilo.

Vse spremembe bodo objavljene na spletni strani  (https://hop.si). Organizator in vsi medijski partnerji** lahko objavijo fotografije in vsebino iz dogodka na njihove spletne strani in druge medije. **Medijski partnerji vključno z društvi in podjetji morajo pred objavo fotografij, video vsebine in ostale vsebine o tem obvestiti organizatorja!

Po plačilu pristojbine (poimenovana prijavnina) za prijavo ni mogoče povrniti, razen v primeru odpovedi dogodka oziroma odobritvi organizatorja, ki si pridržuje pravico, da zaradi stroškov vrne le delno kupnino, ki znaža 70%! Organizator lahko v primeru premalo ekip (4) oziroma posameznikov (12) odpove turnir razen, če je to drugače zapisano na strani turnirja.

Vse denarne nagrade, navedene v okviru turnirja so v bruto znesku! Organizator bo poskrbel, da se bo davek pravilno odvedel za kar bo potreboval od posameznikov potrebne osebne podatke in dokazovanje z osebno izkaznico! Davek in vse dajatve bo poravnal organizator (LEGIT Marketing d.o.o.) oziroma poslovni partner dogodka, ki bo jasno zapisan! Nagrada bo posamezniku izročena po uspešni identifikaciji nagrajenca (Ime priimek, naslov, davčna številka in EMŠO) v nasprotnem primeru se nagrada ne podeli oziroma se podeli naslednjemu nagrajencu!

Uporaba alkohola in tobačnih izdelkov je prepovedana za vse udeležence pod 18 let!

Vsi udeleženci pod 16 let morajo prinesti dovoljenje staršev! Dovoljenje prenesete s klikom na povezavi klikni me! Staršem smo za vsa dodatna vprašanja z veseljem na voljo na telefonsko številko 031 522 394 ali elektronski naslov [email protected]

Dodatno veljajo tudi naši ostali splošni pogoji katere najdete s klikom na povezavo, klikni me.