TOP YouTuber 2020

1. Vse podatke, ki jih boste navedli v prijavnici za projekt z naslovom TOP YouTuber 2020 in drugih predloženih dokumentih lahko podjetje LEGIT d.o.o. (podjetje, ki upravlja s portalom HOP.si) uporabi in posreduje tretjim osebam že v fazi prijav in v kasnejši fazi projekta, v kolikor boste izbrani za sodelovanje. Vse podane informacije in podatke lahko podjetje LEGIT d.o.o. uporabi za nadaljnjo promocijo in pošiljanje promocijskih sporočil.

2. Ob oddani prijavnici potrjujete, da ste seznanjeni, se strinjate ter izjavljate, da boste spoštovali pogoje ter pravila za sodelovanje v projektu, kot jih določi LEGIT d.o.o. in ki jih lahko kadarkoli spremeni. Hkrati se strinjate, da vas bodo ta pravila zavezovala. Odločitve podjetja LEGIT d.o.o. v zvezi s splošnimi pogoji in vašim sodelovanjem v oddaji so dokončne.

3. Sodelovanje na TOP YouTuber 2020.

3.1 Preko spletnega obrazca, ki se nahaja na spletnem naslovu www.HOP.si se tekmovalec prijavi na natečaj. Ob prijavi mora podati vse zahtevane podatke. Vsebine, katere podjetje LEGIT d.o.o. oceni za neprimerne ne bodo objavljene, oziroma bodo nemudoma brez opozorila odstranjene.

3.2 Po koncu prijav bo žirija izbrala 10 najboljših kandidatov in objavila glasovanje.

3.3. Po koncu glasovanja bo žirija izmed treh kandidatov, ki bodo prejeli največ glasov izbrala zmagovalca.

3.4 Zmagovalec bo prejel materialne nagrade ki jih mora osebno prevzeti na naslovu podjetja LEGIT d.o.o. oziroma mu bo po dogovoru poslana preko Pošte Slovenije na domači naslov. Podeljevalec (LEGIT d.o.o.) nagrade ima 30 dni časa, da odpošlje oziroma pripravi nagrade po tem, ko je zmagovalec javno objavljen. Preden se nagrade lahko prevzamejo ali odpošljejo mora zmagovalec posredovati osebne podatke  (ime, priimek, naslov), davčno številko in dati dovoljenje (verificira se z osebno izkaznico), da lahko podeljevalec plača davčne dolžnosti v imenu prejemnika.

4. Vnaprej izpolnjena prijavnica ni pogoj ali garancija za udeležbo v projektu. Za sodelovanje v projektu se lahko prijavijo osebe, starejše od šestnajst let (16), ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji. LEGIT d.o.o. si pridržuje pravico, da zavrne udeležbo v oddaji katerikoli osebi po lastni presoji, toda z utemeljenim razlogom.

5. Podjetju LEGIT d.o.o. boste na zahtevo predložili dokument, ki dokazuje vašo istovetnost in starost. V času prijave ne smete biti obsojeni za kaznivo dejanje, za katero je zoper vas v izvajanju kazenska sankcija, prav tako pa zoper vas ne sme biti v teku kazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja. Zaposleni ali pogodbeni sodelavci LEGIT d.o.o. ali povezane osebe v oddaji ne smejo sodelovati.

6. Kandidat je za svoje sodelovanje v tekmovanju odgovoren sam in LEGIT d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli posledice sodelovanja, ki bi jih utrpel kandidat.

7. LEGIT d.o.o. si pridržuje pravico, da vas diskvalificira in odpove sodelovanje z vami, če boste predložili neresnične, netočne ali zavajajoče podatke in podrobnosti ali v primeru nespoštovanja pravil, navodil, nalog in/ali kršitve pogojev, ki so njihov del. V primeru, da ugotovimo, da za glasovanje (TOP YouTuber) kdorkoli uporablja nedovoljene pripomočke, bo nemudoma diskvalificiran oziroma glasovi, ki so bili pridobljeni s pomočjo nedovoljene programske opreme brez predhodnega obvestila bodo izbrisani.

8. Brez predhodnega pisnega soglasja podjetja LEGIT d.o.o. ne smete objaviti, ali s tretjo osebo govoriti o informacijah, ki se nanašajo na projekt, na vaše sodelovanje, na ekipo projekta ali na sodelujoče v projektu, niti o drugih podatkih, ki ste jih pridobili, vključno s tistimi o izdajatelju programa in podobno, razen informacij, s katerimi je javnost že seznanjena. Tekmovalci so dolžni v primeru objave informacije o projektu TOP YouTuber pridobiti dobiti dovoljene s strani podjetja LEGIT d.o.o.

9. Podjetju LEGIT d.o.o. in njegovim pooblaščencem dajete pravico in soglasje, da se za celotno obdobje trajanja avtorskih pravic le-te reproducirajo, distribuirajo in javno priobčujejo in/ali na kateri koli način uporabljajo kateri koli avdio in video posnetki, ki vključujejo tekmovalčevo podobo in so nastali med avdicijami in v procesu prijavljanja (skupaj s posnetki avdicije) za kakršne koli namene v zvezi s projektom. TOP Youtuber (vključno, vendar ne omejeno na promocijski material, povezane programe, video), pri čemer lahko LEGIT d.o.o. vse pravice prenese na tretje; smiselno enako velja za pravico do lastne podobe (osebnostne pravice), ki se nanašajo na pravico LEGIT-a, da se materiali s tekmovalčevo podobo in osebnimi podatki reproducirajo, distribuirajo in javno priobčujejo in/ali uporabljajo na katerikoli drug način.

10. Kandidati LEGIT-u dovoljujejo, da vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). LEGIT d.o.o. zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. LEGIT d.o.o. lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge trženjske namene. LEGIT d.o.o. se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.

11. S prijavo se strinjate, da ne boste upravičeni uvesti sodne prepovedi ali omejevanja dovoljevanja javne pridobitve ali druge uporabe posnetkov z izborov ali kakršnihkoli programov ali pomožne rabe, ki vključujejo posnete z izbora ali njihove dele.

12. Če imate kakšno vprašanje, nam ga lahko pošljete po elektronski pošti na naslov [email protected] in nanj bomo poskušali odgovoriti v najkrajšem možnem času.

13. Poleg vseh zgoraj navedenih pogojev veljajo tudi splošni pogoji portala HOP.si, ki so dostopni na povezavi: https://hop.si/gamingsi-splosni-pogoji/