HOPsi splošni pogoji

Splošni pogoji uporabe spletne strani www.hop.si (ponudnik LEGIT d.o.o., vključno z vsemi vključenimi podstranmi in aplikacijami) v nadaljevanju HOP.si

OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih splošnih pogojih uporabe plačljivih in brezplačnih vsebin/storitev spletnih strani portala hop.si. Z registracijo, prijavo oz. z uporabo portala se strinjate s splošnimi pogoji uporabe. V kolikor se z omenjenimi pogoji ne strinjate, registracija oz. prijava ni možna, uporabo portala pa vam odsvetujemo.

Pogoji uporabe plačljivih in brezplačnih vsebin/storitev portala HOP.SI (ponudnik LEGIT d.o.o.)

1. SPLOŠNE DOLOČBE
Vsebina splošnih pogojev (v nadaljevanju pogoji) uporabe portala hop.si se nanaša na pogoje uporabe storitev plačljivih in brezplačnih vsebin/storitev na spletnih straneh portala hop.si ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki oz. člani spletne strani portala hop.si

Ponudnik spletnih strani portala hop.si si pridružuje pravico do spremembe katerega koli dela portala in izbrisa katerega koli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila. Z namenom, da bi svojim uporabnikom zagotovil najboljšo možno izkušnjo, se portal hop.si neprestano posodablja. Končni uporabnik je seznanjen in se strinja, da se oblika in narava storitev, ki jih zagotavlja portal hop.si, redno spreminjata brez predhodnega obvestila končnemu uporabniku.

2. DEFINICIJE POJMOV
Ponudnik, lastnik, skrbnik spletnih strani portala hop.si je LEGIT D.O.O, Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana Črnuče (v nadaljevanju ponudnik).

Ponudniki poti so ponudniki spletne povezave, ki jo pri njih najemajo uporabniki ali ponudnik. Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletne strani portala hop.si in ga na kakršen koli način uporablja (v nadaljevanju uporabnik). Prav tako so uporabniki storitve uporabniki, ki se prijavijo s Facebook ali Google profilom v omrežje hop.si.

Član portala hop.si je vsak uporabnik, ki se uspešno prijavi/registrira v omrežje hop.si. Uporabnik plačljivih storitev je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se z uporabo omenjenih storitev strinja s tem, da se prijavi/registrira na spletne strani portala hop.si ali kupi dostop do plačljivih spletnih vsebin portala hop.si. V primeru, da gre za plačljive funkcije bo o tem uporabnik obveščen na viden način.

Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način, pod pogoji in v skladu s temi pogoji ter drugimi navodili ponudnika.

AVTORSKE PRAVICE
Uporabnik z registracijo in objavo svojih vsebin na portalu hop.si dovoljuje podjetju LEGIT d. o. o. javno priobčitev na vseh medijih in v vseh zakonsko določenih oblikah, ki so v lasti podjetja LEGIT , d. o. o. in njej povezanih pravnih oseb in dovoljuje, da si katera koli tretja oseba na portalu hop.si vsebine ogleda in pretoči na svoj računalnik in začasno ali trajno fiksira. Za morebitno nadaljnjo razpolaganje tretjih oseb z vsebinami LEGIT d.o.o. ni odgovoren, niti nima vpliva na ravnanje tretjih oseb in zato napram uporabniku v zvezi z nadaljnjo uporabo ni odgovoren, s čimer je uporabnik seznanjen in se strinja. Uporabnik izrecno zagotavlja, da z objavo svojih vsebin, ki jih objavlja na spletnih straneh portala hop.si, Youtube kanalu in drugih socialnih omrežjih, niso kršene pravice intelektualne lastnine niti osebnostne pravice tretjih.

3. OPIS SPLETNE STRANI PORTALA HOP.SI
Na spletnem portalu hop.si lahko obiskovalci najdejo novice iz sveta računalništva, videoiger, recenzije, lestvice, nasvete in ostale novice/vsebine.

4. DOSTOPNOST SPLETNE STRANI PORTALA HOP.SI
Spletne strani so praviloma dostopne 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do spletnih strani portala hop.si zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem, si ponudnik pridržuje pravico tudi do daljših ustavitev dostopa do spletnih strani portala hop.si. Ponudnik ne jamči dostopnosti do strani portala ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje …) ter višji sili.

5. NAČIN DOSTOPA
Uporaba in dostop do spletnih strani portala hop.si sta zagotovljena 24 ur na dan, razen v primerih, določenih v 4. členu splošnih pogojev. Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab, navedenih v 11. členu splošnih pogojev, omeji ali prekine dostop do plačljivih vsebin portala hop,si na posamezno geslo. Način dostopa do plačljivih vsebin je tak, kot je določen v navodilih na spletnih straneh portala hop.si. Morebitne spremembe v načinu dostopa in uporabi servisa plačljivih vsebin bo ponudnik vsebin sproti objavljal na spletnih straneh portala hop.si. Uporabnik lahko kadar koli in zaradi kakršnega koli razloga s pisnim obvestilom na [email protected] prekine članstvo v omrežje hop.si.

6. POGOJI UPORABE: STAROST IN ODGOVORNOST
Za uporabo plačljivih in neplačljivih vsebin objavljenih na hop.si ni starostnih omejitev. Članstvo v omrežje hop.si je namenjeno vaši lastni uporabi. Registracija drugih oseb ni dovoljena, za kar jamčite s polno odškodninsko odgovornostjo in nase prevzemate pasivno legitimacijo v primeru spora. Ni dovoljeno pooblastiti ali prijaviti drugih oseb oz. kakor koli drugače preusmeriti vašega uporabniškega računa. Prav tako ni dovoljena uporaba storitve za kakršne koli nezakonite namene. Ponudnik lahko po lastni presoji zavrne dodelitev uporabniškega imena, ki nakazuje na drugo osebo, je zaščiteno s pravicami prava blagovnih znamk ali drugimi pravicami, je obsceno in drugače nesprejemljivo.

DRUGA PRAVILA UPORABE
Za zagotavljanje kakovostne uporabe storitev se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe, objavljena na portalu hop.si.

7. SPLOŠNA PRIPOROČILA UPORABNIKOM
Uporabnik naj skrbno hrani svoje geslo in uporabniško ime. Uporabniki naj uporabljajo storitve v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve in navodili ponudnika poti. Uporabniki naj se zavedajo, da so kljub skrbi in nadzoru storitev možne zlorabe. Ponudnik storitev bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila in pogoji za uporabo storitev.

8. MODERIRANJE
Komentiranje na portalu hop.si je moderirano in deluje v skladu s pravili, ki določajo njihovo objavo.

Komentiranje člankov ni avtomatsko, pač pa je odločitev o omogočanju komentarjev pri posameznih člankih izključno v pristojnosti uredništva. V določenih primerih je komentiranje člankov tako onemogočeno. Komentarji so lahko izbrisani brez predhodnega obvestila.

Pogoj za oddajo komentarja je registracija na zahtevanem omrežju oziroam ustrezna izpolnitev obrazca, posebnih pravil za objavo komentarjev ni, komentarje lahko modelator portala hop.si vedno odstrani v primeru, da spozna, da gre za nedovoljeno oglaševanje, sporne vsebine ali žaljenje oseb oziroma omrežja hop.si

9. VSEBINA, KI JO USTVARIJO UPORABNIKI
9.1 Uporabnik, ki prispeva svojo vsebino (na primer fotografije, slike, ilustracije, besedila, posnetke, druga glasbena dela, druga avdiovizualna dela ipd.) jamči, da je vsebina, ki jo pošilja prek elektronske pošte oz. posreduje prek spletnega obrazca oz. na kakršen koli drugačen način, njegovo izvirno avtorsko delo ali pa je izključni imetnik vseh materialnih avtorskih in sorodnih pravic na avtorskem delu. Enako jamči, da ima dovoljenje oseb na fotografiji ali videu za javno objavo. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru dvoma, da vsebina ni avtorsko delo pošiljatelja, poslane vsebine ne objavi.

9.2 Uporabnik se s posredovanjem vsebine vsakič strinja, da na organizatorja izključno in neodplačno prenese vse materialne avtorske pravice oz. sorodne pravice omenjenega avtorskega dela, in sicer materialne pravice avtorja, kot jih določa Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah za uporabnikovo avtorsko delo. Z navedeno dodelitvijo in prenosom organizator pridobi splošne, stalne in neomejene pravice do posredovane vsebine. Da ne bi bilo dvomov, organizator pridobi te univerzalne, stalne in neomejene naslove, pravice in interese v zvezi s sredstvi, časom, krajem in kakor koli drugače vključno brez omejitev, z vsemi pravicami za kopiranje, razširjanje, javno priobčitev in predelavo oz. spreminjanje vsebine in/ali navedenega dela kot določi organizator po lastni presoji. Vsa posredovana vsebina je lahko objavljena tudi na socialnih omrežjih in na drugih spletnih straneh, ki so v lasti podjetja LEGIT, d.o.o. ali njemu povezanih oseb.

9.3 Organizator si pridržuje pravico, da ne objavi prejete vsebine oz. da ne dovoli objave kakor koli spornih vsebin. Če uporabnik brez vednosti organizatorja pošlja vsebino, ki je zaščitena v skladu z Zakonom o intelektualni lastnini, Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in drugimi predpisi, organizator za kršenje avtorskih in sorodnih pravic ter drugih pravic intelektualne lastninene odgovarja.

9.4 Vsak uporabnik se s posredovanjem strinja z obstoječimi splošnimi pogoji uporabe. Prav tako se z vsakokratnim posredovanjem strinja, da se njegova vsebina lahko objavi v vseh medijih podjetja LEGIT d.o.o. ali njej povezanih oseb. Vsebina ostane objavljena ves čas trajanja akcije, tudi če se sodelujoči odloči svoje sodelovanje preklicati oz. se odjavi od akcije. Prav tako se lahko uredništvo odloči, da poljubno dolgo podaljša čas objave.

9.5 Uporabnik, ki prispeva vsebino, se strinja, da za objavo ne bo zahteval plačila.

10. UPORABA PLAČLJIVIH VSEBIN SERVISA
Določen del vsebin na portalu hop,si je lahko plačljiva. Na mestu, kjer so objavljene plačljive vsebine portala hop.si, so objavljena tudi podrobnejša navodila za uporabo.

11. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV
Ponudnik storitev se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal izključno za potrebe izvajanja storitev. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Ponudnik storitev si pridružuje pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku, tablici ali telefonu v obliki piškotka (’’cookie’’) ali podobne datoteke, katere namen je prilagoditi spletni portal željam uporabnikov in zagotavljanje uporabnikom prijaznih spletnih storitev. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik. Uporabnik lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Pravilnik o piškotkih ter katere piškotke uporabljamo si lahko ogledate na https://hop.si/piskoti/

S pomočjo uporabljene programske opreme se zbirajo in shranjujejo tudi nekateri tehnični podatki, vključno z IP-naslovom uporabnika. Nikakor pa ne pride do identifikacije ali zbiranja osebnih podatkov o osebah, ki se skrivajo za temi podatki ali osebah, ki uporabljajo terminalsko opremo. Teh podatkov tudi ni mogoče povezati z drugimi osebnimi podatki, ki so jih posamezni uporabniki tudi dali na razpolago. Uporabnik se zaveda, da je ponudnik storitev dolžan na utemeljeno zahtevo in ob zakonski podlagi podatke o uporabniku posredovati državnim organom, kadar so podani razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

12. ZAVRNITEV ODGOVORNOST
Uporabnik se mora zavedati, da:
1. Spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin niso 100 % zanesljive. Ob morebitnih izpadih delovanja zaradi ponudnikov poti, ponudnik vsebin ne prevzema odgovornosti.
2. Ponudnik vsebin in ponudnik poti nista odgovorna za nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.
3. Uporabnik za uporabo videovsebin potrebuje primeren računalnik.
4. Uporabnik za uporabo videovsebin potrebuje primerno hitro spletno povezavo v internet. Minimalna zahtevana hitrost povezave je 128 Kbps, priporočljiva pa najmanj 512 Mbps.
5. Ponudnik vsebin ne more zagotavljati delovanja storitev v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitev.
6. Ponudnik vsebin ne odgovarja za vsebino, objavljeno na spletnih straneh portala hop.si, katere avtorji so uporabniki spletnih strani portala hop.si
7. Ponudnik vsebin si pridružuje pravico odstraniti vsebinsko neprimerna sporočila, fotografije, video.
13. UPORABNIK SE ZAVEŽE, DA:
– storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katere koli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo,
– v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izračanja,
– ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb,
– storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršne koli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih,
– ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,
– ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov,
– ne bo nadlegoval drugih uporabnikov, če ti izrazijo svoje nestrinjanje s komunikacijo,
– ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celih ali delov vsebine spletne strani portal hop.si in še posebej plačljivih vsebin portala hop.si
– ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam.

14. NAMEN OBDELAVE IN VARSTVO PODATKOV
Ponudnik bo podatke, pridobljene od uporabnikov spletne strani portala hop.si, pridobival, hranil in drugače obdeloval za naslednje namene:
– vodenje baze registriranih uporabnikov;
– administracija spletne strani (omogočanje ogledovanja vsebin glede na status uporabnika; omogočanje objavljanja prispevkov na forumu, komuniciranje z uporabnikom v primeru tehničnih ali vsebinskih vprašanj ipd.);
– statistične raziskave (skupno število uporabnikov, število novih uporabnikov na določeno časovno enoto ipd.);
– obveščanje o novih vsebinah, drugih novostih, dogodkih s področij, ki jih zajemajo spletne strani portala hop.si in ostalih spletnih straneh, ki so v lasti podjetja LEGIT, d. o. o. ali njej povezanih oseb, po vseh komunikacijskih kanalih (telefon, elektronski naslov …),
– občasno obveščanje po vseh komunikacijskih kanalih (telefon, elektronski naslov …) o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih poslovnih partnerjev spletnih strani, ki so v lasti podjetja LEGIT, d. o. o. ali njej povezanih oseb, bodisi da gre za komercialno bodisi za nekomercialno vsebino. Upravljalec podatkov bo v primeru pošiljanja sporočil iz prejšnjega odstavka uporabnikom na preprost način omogočil odjavo od prejemanja sporočil. Morebitne odjave uporabnik pošlje na [email protected].
Podatki bodo varovani skladno z zahtevami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in v nobenem primeru ne bodo posredovani tretjim osebam. Upravljalec podatkov se zavezuje, da bo zbrane podatke hranil le toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani.

15. REKLAMACIJE
Uporabnikom sta zagotovljeni tehnična podpora in pomoč na elektronskem naslovu [email protected] , ob delavnikih med 9. in 17. uro pa na brezplačni številki 070 288 388. Ponudnik vsebin vodi vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki, skladno s svojimi pravili delovanja in veljavno zakonodajo RS. Ponudnik vsebin se zavezuje, da bo tekoče reševal morebitne tehnične in/ali vsebinske reklamacije.

Ponudnik vsebin bo v primeru utemeljenih reklamacij zagotovil uporabnikom odpravljanje vzrokov za reklamacijo ter, v kolikor ugotovi nepravilnosti na strani ponudnika poti, posredoval ponudniku poti, ki je dolžan napako odpraviti. V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik vsebin zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času ter o tem obvestil uporabnika.

Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik vsebin predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika poti, ki je dolžan napako odpraviti. Vse reklamacije, povezane z delovanjem internetnega omrežja, rešuje ponudnik internetne povezave uporabnika storitve.

16. KRŠENJE POGOJEV
Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo Pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do plačljivih (tudi če so plačali storitev) in ne-plačljivih spletnih strani portal hop.si.

Ponudnik vsebin si pridržuje pravico onemogočiti dostop uporabnikom, ki namerno ali iz malomarnosti posredujejo tretjim osebam svoje geslo in/ali uporabniško ime. Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev ali ponudniku poti kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Morebitne kršitve pri uporabi spletnih strani portala s strani drugih uporabnikov sporočite ponudniku storitev z e-pošto na naslov [email protected] ali pisno na naslov LEGIT, d. o. o., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana Črnuče.

17. SPREMEMBE
Ponudnik vsebin obstoječe pogoje uporabe lahko spremeni brez predhodnega obvestila. Uporabnik se obvezuje, da bo občasno na portalu preverjal, ali so se pogoji uporabe spremenili. V primeru, da uporabnik s spremenjenimi pogoji uporabe ne bo več soglašal, mora takoj prenehati z uporabo portala. Sicer pa z vstopom na spletne strani portala potrjuje, da se z morebitnimi spremembami in dopolnitvami strinja.

18. PODATKI UPORABNIKA IN PIŠKOTKI
Uporabnik s prihodom na spletno stran HOPsi sprejme neškodljive pištkotke s katerimi ne sledimo ali prilagajamo uporabniku oglase! Več informacij najdete na strani o piškotkih.

Uporabnikom omogočamo, da preko obrazca ustvarijo svoj uporabniški račun. S klikom na gumb registracija se strinjajo s splošnimi pogoji portala in obdelavo podatkov za namen delovanja uporabniškega računa. S registracijo računa uporabnik ne pridobi posebnih ugodnostih katere bi dodatno materialno ali stroškovno bremenila podjetje LEGIT d.o.o.. Registracija uporabniškega računa je povsem brezplačna.

S vpisom oziroma registracijo (preko vpisnega / registracijskega obrazca) na portal hop.si od uporabnika zahtevamo elektronski naslov, ki je nujno potreben za uspešno registracijo in preko katerega bomo pošiljali elektronska sporočila za ponastavitev gesla, obvestilo o uspešeni registraciji, občasna promocijska obvestila katere se navezujejo na portal hop.si in naše poslovne partnerje. Poleg elektronskega naslova mora uporabnik vnesti svoje ime, ki je lahko izmišljeno za uspešen pristop do svojega računa poleg elektronskega naslova vnese geslo, ki je ustrezno šifrirano in do njega ni mogoče dostopati. Spletni portal zabeleži uporabnikov IP z namenom dodatne zaščite proti smetenju in večkratnimi neuspešnimi prijavami.

Uporabnik se lahko vedno odjavi od prejemanja promocijskih elektronskih sporočil, jasno vidna odjava se bo nahajala v nogi vsakega poslanega sporočila (“Odjava” oziroma “Odjava od prejemanja”). S klikom na povezavo se bo uporabnik enostavno odjavil od prejemanja promocijskih elektronskih sporočil. Zaradi narave funkcionalnost spletne strani bo uporabnik vedno prejel elektronsko sporočilo v primeru zahteve za pozabljeno geslo. Uporabnik lahko s elektronskih sporočilom IZBRIS na elektronski naslov [email protected] zahteva odstranitev iz naše baze oziroma s elektronskim sporočilo MOJI PODATKI NA PORTALU hopsi zahteva izpis vseh hranjenih podatkov, ki so vezani na naslov iz katerega je bila zahteva poslana. Zaradi narave funkcionalnost spletne strani si pridržujemo pravico, da računu odstranimo vse podatke uporabnika (email, ime/vzedevek, ostale podatke katere lahko uporabnik vnese v profilu) in zamenjamo s avtomatsko generiranim elektronskih naslovom in imenom, ki nima nobene povezave in nikakor ne nakazuje na uporabnikovo ime ali elektronski naslov. Vse ostale podatke pa odstranimo oziroma vnesemo avtomatsko generirane znake. Uporabnik lahko v profilu vnese dodatne informacije katere so vidne javnosti razen v primerih kjer je zabeleženo drugače.

Vsi kontaktni obrazci in ostali obrazci za pošiljanje na spletnem portalu hop.si služijo samo za komunikacijo in vnešene podatke ne uporabljamo za nadaljno obdelavo (primer: pošilanje promocijskih sporočil) razen, če je ob obrazcu za pošiljanje to jasno zapisano.

Vse informacije o uporabnikih bomo skrbno varovali in v primeru vdora oziroma nepooblaščenega dostopa do podatkov bomo nemudoma o tem obvestili pristojne organe in vse uporabnike preko vnešene elektronske pošte.

19. ORGANIZACIJA TEKMOVALNIH TURNIRJEV
Turnirje na spletni strani HOP.si večinoma organiziramo samostojno. V primeru, da za turnir oziroma turnirje najamemo zunanjega partnerja in ima turnir prijavnino bo zunanji partner procesiral tudi prijavnino in izdal ustrezen račun za opravljeno storitev, da pa lahko to stori mu bomo posredovali potrebne podatke o sodelujočih na turnirju. Partner, ki bo v imenu HOPsi organiziral turnir oziroma turnirje bo podatke uporabil izključno za izdajo računa in izključno za namene turnirja, po zaključnem turnirju pa podatke ne bo več obdeloval razen za potrebe računovodstava in dolžnosti katere potrebuje izpolniti do državnih ustanov.
V kolikor je partner zunanji bo jasno naveden.

20. NATEČAJI IN TEKMOVANAJ KJER POTEKA GLASOVANJE
Uporabnik, ki se prijavij na natečaj sprejme poleg splošnih pogojev tudi vsa ostale pogoje, ki so jasno zabeleženi ob prijavi na natečaj oziroma na informativnem zavihku natečaja.

Glasovanje, ki poteka preko spleta uporablja posebne napredne funkcije piškotkov in shranjevanje IP naslova glasovalca (sprejme pogoje beleženja z oddajo glasa), ki omogočajo, da ne pride do podvojenih glasov oziroma pridobivanja glasov na nedovoljen način. Zaradi narave delovanja spleta ne moremo zagotoviti, da vsak uporabnik odda zgolj en glas se pa trudimo omogočiti pošteno glasovanje. Pridržujemo si pravico do izbrisa sumljivih glasov, ki prihajajo iz drugih držav oziroma zbrisa glasov pri katerih opazimo ponavljajoč vzorec, ki nakazuje na oddajo glasov s pomočjo nedovoljene programskih aplikacij (skripte in podobno). Pridružujemo si tudi pravio do izbrisa vseh glasov uporabniku kot tudi samega uporabnika zaradi neprimerne vsebine ali pristopa do ostalih tekmovalcev in modelatorjev portala HOPsi.

Za vas dodatna vprašanja smo vam z veseljem na voljo na elektronski naslov [email protected]

Splošni pogoji so pričeli veljati 25.4.2018 in veljajo do preklica!

Zadnja posodobitev pogojev: 16.9.2019